Cá đẹp, cá xấu và hagfish

Tôi rất thích danh từ người Hàn Quốc dùng để chỉ cá: “mulgogi”, một từ ghép của “nước” (mul) và “thịt” (gogi). Phức tạp hơn chỉ là một từ đơn giản quy cho một loài thủy sản thông thường, mulgogi gợi ý một cách nhìn vào thế giới, một sự định hướng rất Á Đông … Continue reading

Nhớt của Hagfish – Có thể bạn sẽ mặc nó sớm.

Vớ và quần áo thể thao có thể được sản xuất từ nhớt của hagfish. Hagfish là một nhóm động vật cổ giống lươn, sống đáy đã duy trì không thay đổi trong hơn 300 triệu năm. Chúng tiết ra một chất nhớt khi bị đe dọa – và rất nhiều nhớt! Theo một báo … Continue reading

  • Biển và Người

    Bienvanguoi.wordpress.com 2011-2017 All Rights Reserved

    Founder: Ha Vinh Minh, Editor-in-chief: Doan Hoa