Cá đẹp, cá xấu và hagfish

Tôi rất thích danh từ người Hàn Quốc dùng để chỉ cá: “mulgogi”, một từ ghép của “nước” (mul) và “thịt” (gogi). Phức tạp hơn chỉ là một từ đơn giản quy cho một loài thủy sản thông thường, mulgogi gợi ý một cách nhìn vào thế giới, một sự định hướng rất Á Đông … Continue reading

  • Biển và Người

    Bienvanguoi.wordpress.com 2011-2017 All Rights Reserved

    Founder: Ha Vinh Minh, Editor-in-chief: Doan Hoa