Dinghy là gì

Đa số dinghy dài 4,26 mét. Một chiếc Dinghy hoặc là một chiếc thuyền nhỏ được chở trên một con tàu lớn hơn dùng để đi vào bờ, hoặc là một chiếc thuyền máy, thuyền chèo tay, thuyền buồm nhỏ dùng độc lập. Thường chiếc thuyền này được định rõ bỡi kích thước của nó … Continue reading

  • Biển và Người

    Bienvanguoi.wordpress.com 2011-2017 All Rights Reserved

    Founder: Ha Vinh Minh, Editor-in-chief: Doan Hoa