Người đỉa – Kẻ say mê loài hút máu nhỏ nhắn

Những con đỉa của Andrew Plucinski rất kén chọn da người. Khi được cho cơ hội cắn một người vừa tắm trong loại xà phòng có mùi, chúng cong người lại, ngay cả khi chúng đang đói. Đỉa thích con người không bị tẩm gia vị gì! Trong những phương diện khác, những con đỉa … Continue reading

  • Biển và Người

    Bienvanguoi.wordpress.com 2011-2017 All Rights Reserved

    Founder: Ha Vinh Minh, Editor-in-chief: Doan Hoa