Vobla – Đặc sản Nga nhắm bia

Vobla là món gì? Vobla là món cá khô mặn làm từ loài cá chép Caspi ( Caspian roach – Rutilus caspicus). Có một câu tục ngữ Nga có nghĩa tương tự thế này: “ Nếu bạn là người Nga mà không thích Vobla và bia, thì bạn không phải là người Nga.” Trước đây … Continue reading

  • Biển và Người

    Bienvanguoi.wordpress.com 2011-2017 All Rights Reserved

    Founder: Ha Vinh Minh, Editor-in-chief: Doan Hoa