Cá dìa.

Cá dìa Rabbitfish thuộc họ cá dìa Siganidae. Nếu bạn muốn biết 3 điều về cá dìa thì: – Chúng ăn cỏ ( rong biển ) giống như thỏ. – Chúng có những gai độc. Cẩn thận khi xử lý chúng. – Chúng là loài cá ngon. Tuy nhiên, đánh bắt quá mức có thể … Continue reading

  • Biển và Người

    Bienvanguoi.wordpress.com 2011-2017 All Rights Reserved

    Founder: Ha Vinh Minh, Editor-in-chief: Doan Hoa