Những hòn đảo trên biển tây nam.

Bài của Nguyễn Anh Biết tôi sẽ tới Thổ Chu trong hành trình tới những hòn đảo trên biển tây nam, các đồng nghiệp dặn đi dặn lại: “Nhớ mang về ít cát trắng nơi hòn đảo tận cùng phía tây nam của Tổ quốc”. Và tôi đã hồi hộp, ngay từ khi còn đang … Continue reading

  • Biển và Người

    Bienvanguoi.wordpress.com 2011-2017 All Rights Reserved

    Founder: Ha Vinh Minh, Editor-in-chief: Doan Hoa