Cá đỏ, cá xanh: Màu thịt cá đến từ đâu.

Từ đỏ đến trắng đến da cam đến xanh, màu thịt cá có thể rơi vào bất kỳ chỗ nào trên dải màu sắc. Đằng sau sự khác nhau về màu sắc này là gì? Có rất nhiều điều – từ gien tới sắc tố mật. Và sự phân tích màu sắc có thể cho … Continue reading

  • Biển và Người

    Bienvanguoi.wordpress.com 2011-2017 All Rights Reserved

    Founder: Ha Vinh Minh, Editor-in-chief: Doan Hoa