Cá dứa – Pineapplefish

Pineapplefish ,Port and Starboard

Cá dứa

Species name: Cleidopus gloriamaris

Tên khoa học: Cleidopus gloriamaris

Distinguishing features:

The Pineapple Fish, really does resemble the fruit that it is named after.  It has a body encased in an armour made up of small plates, each of which has a pointed ridge.

Đặc điểm nhận dạng:

Cá dứa, thật sự giống loại trái cây mà nó được đặt tên theo. Thân cá được bọc trong một lớp vảy tạo thành từ những miếng nhỏ, mỗi miếng có một đỉnh nhọn.

Color: 

Pale yellow to whitish with conspicuous black outlines on scales forming a network pattern; a pale luminescent organ on the side of lower jaw. The lips are black.

Màu sắc: 

Cá dứa có màu vàng nhạt tới hơi trắng với nhiều đường viền màu đen trên vảy tạo thành khuôn mẫu một mạng lưới. Cơ quan phát quang màu xanh nằm ở bên hàm dưới.

Maximum size: 220 mm

Chiều dài tối đa: 220 mm

Habitat:

Found in caves and under ledges of rocky, occasionally coral-reef habitats; also in muddy substrates

Môi trường sống:

Phát hiện ở các hang hốc và dưới các khe đá ngầm, thỉnh thoảng sống ở rạn san hô; cũng sống ở đáy bùn.

Distribution: Easten Indian Ocean to Western Pacific

Phân bố: Đông Ấn độ dương tới Tây Thái bình dương

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  • Biển và Người

    Bienvanguoi.wordpress.com 2011-2017 All Rights Reserved

    Founder: Ha Vinh Minh, Editor-in-chief: Doan Hoa

%d bloggers like this: