Yellow belly – Cá đổng bụng vàng

Yellow belly

Cá đổng bụng vàng

Species name: Nemipterus bathybius

Tên khoa học:Nemipterus bathybius

Distinguishing features: head without spines; upper lobe of caudal fin prolonged into a filament; color pattern distinctive.

Đặc điểm nhận dạng: đầu không có gai; thùy trên vây đuôi kéo dài thành sợi; mẫu màu sắc đặc trưng.

Color:body pinkish with two broad yellow longitudinal lines along flanks, belly with a broad, bright yellow band from throat to base of caudal fin; dorsal fin with fine wavy yellow lines in a median band; caudal fin pink, with a bright yellow upper margin and filament; other fins translucent.

Màu sắc: thân màu hồng có hai đường màu vàng rộng nằm ngang chạy dọc theo hông, bụng có một dải màu vàng sáng, rộng từ cổ họng tới gốc vây đuôi; vây lưng có những đường màu vàng gợn sóng ở dải giữa; vây đuôi màu hồng, mép trên của vây đuôi và sợi vây đuôi có màu vàng sáng. Vây khác mờ đục.

Maximum size: 30 cm

Chiều dài tối đa: 30 cm

Habitat: muddy sand bottoms at depth of 50 to 250 m.

Môi trường sống: đáy cát có bùn ở độ sâu 50 tới 250 mét.

Distribution: northern part of the East Sea, northward to South Japan.

Phân bố: bắc Biển Đông, về phía bắc tới nam Nhật bản.

   

Trong loạt bài này:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  • Biển và Người

    Bienvanguoi.wordpress.com 2011-2017 All Rights Reserved

    Founder: Ha Vinh Minh, Editor-in-chief: Doan Hoa

%d bloggers like this: